„Informace a služby pro každého“

Registrace | Zapomenuté heslo

Výpis firem a živnostníků Hlavní město Praha


Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 12000 Praha 2| www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.


Jachetní klub Praha Bri Capku 21, 10100 Praha 10 | www.yachtclub.cz

Vážení přátelé, vítejte na stránkách našeho klubu. Tato stručná informace je určena především Vám, kteří uvažujete o své první netradiční dovolené na jachtě, jak Vám ji asi v superlativech vylíčili Vaši známí. Víme, že očekáváte sice aktivní, ale víceméně klidnou dovolenou. Takovou Vám chceme poskyt


Česká plemenářská inspekce Štěpánská 63, 11121 Praha 1| www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.


Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 15021 Praha 5| www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.


Drážní inspekce Těšnov 1163/5, 11000 Praha 1| www.dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.


Státní energetická inspekce Gorazdova 24 120 00 Praha 2, 24 Praha 2| www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.


Technická inspekce U Balabenky 1908/6, 18000 Praha 8| www.ticr.cz/

Provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických zařízení.


Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 14067 Praha 4| www.vscr.cz

Vězeňská služba • zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody • zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách a v místech činnosti soudů a ministerstva


Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1| www.vlada.cz

Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády.


Úřad pro civilní letectví ČR Letiště Ruzyně , 1600 Praha 6| www.caa.cz

Provozování úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.