„Informace a služby pro každého“

Registrace | Zapomenuté heslo

Výpis firem a živnostníků Hlavní město Praha


SKLENÁŘSTVÍ Bernát - Non Stop Římská 26, 120 0 Praha 2

sklenářské služby Non Stop


Antique-Art Římská 22, 120 0 Praha 2| www.antique-art.cz

Prodej a nákup obrazů moderních i starožitných, porcelánu, mincí, skla, koberců, šperků,.


Opravna obuvi Daniel Hort Římská 23, 12000 Praha 2

oprava obuvi, drobný prodej punčochového zboží


Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk.Sochora 27 , 17000 Praha 7| www.uoou.cz

Provádění dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Gorazdova 1969/24 , 1280 Praha 2| www.unmz.cz

Zabezpečování úkolů vyplývajících ze zákonů, technických předpisů a norem upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 , 1280 Praha 2| www.uzsvm.cz

Jednání v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.


Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a , 1606 Praha 6 - Bubeneč| www.upv.cz

Rozhodování o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové a užitné vzory nebo označení původu výrobků, vedení příslušných rejstříků.


Drážní úřad Wilsonova 300/8 , 1210 Praha 2 - Vinohrady| www.ducr.cz

Úřad vykonává státní správu ve věcech drah. Ukládá a vybírá pokuty nebo zakazuje činnosti za přestupky a správní delikty.


Český báňský úřad Kozí 748/4 , 1100 Praha 1| www.cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.


Český statistický úřad Na padesátém /81 , 1008 Praha 10| www.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.