„Informace a služby pro každého“

Registrace | Zapomenuté heslo

Výpis firem a živnostníků Úřady, instituce a sdružení


APOSTAV spol. s r.o. Plzeňská 159/1, 353 0 Mariánské Lázně| www.apostav.cz

Firma Apostav spol. s r.o. byla založena v prosinci roku 1994. Cílem společnosti je poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Požární ochrana zahrnuje širokou škálu možností služeb ať už ve fázi projektu, schvalování, tak i samotné realizace, jako např. instalace EPS, požární…


Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 11000 Praha-Nové Město| www.cds.mfcr.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.


Generální ředitelství cel Budějovická 1387/7, 14000 Praha-Michle| www.celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.


Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 74601 Opava-Město| www.suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.


Česká inspekce životního prostředí Na břehu 267/1a, 19000 Praha-Vysočany| www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.


Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 12000 Praha 2| www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.


Česká plemenářská inspekce Štěpánská 63, 11121 Praha 1| www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.


Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 15021 Praha 5| www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.


Drážní inspekce Těšnov 1163/5, 11000 Praha 1| www.dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.


Státní energetická inspekce Gorazdova 24 120 00 Praha 2, 24 Praha 2| www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.