„Informace a služby pro každého“

Registrace | Zapomenuté heslo

Výpis firem a živnostníků Úřady, instituce a sdružení — Inspekce


Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 74601 Opava-Město| www.suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.


Česká inspekce životního prostředí Na břehu 267/1a, 19000 Praha-Vysočany| www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.


Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 12000 Praha 2| www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.


Česká plemenářská inspekce Štěpánská 63, 11121 Praha 1| www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.


Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 15021 Praha 5| www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.


Drážní inspekce Těšnov 1163/5, 11000 Praha 1| www.dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.


Státní energetická inspekce Gorazdova 24 120 00 Praha 2, 24 Praha 2| www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.


Státní zemědělská a potravinářská inspekce Květná 15, 60300 603 00 Brno| www.szpi.gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.


Technická inspekce U Balabenky 1908/6, 18000 Praha 8| www.ticr.cz/

Provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických zařízení.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 , 1280 Praha 2| www.uzsvm.cz

Jednání v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.